schoonheid

 

   In zijn oorsprong zijn kunst en wetenschap synoniem. Kunst heeft vele betekenissen en niet zelden staat deze in relatie tot het meesterlijk beheersen van vaardigheden, bijzondere gaven en vereiste oefening. Het vermogen dat wat in geest of het gemoed leeft, of daarin gewekt is, tot uiting of voorstelling te brengen op zo een wijze dat de ontmoeting met het werk een schoonheidsontroering kan veroorzaken.

 

 

onderzoek

 

  Opvattingen over kunst evolueren voortdurend. Kunst is als begrip multi-interpreteerbaar en ont-snapt aan iedere poging tot een sluitende definitie. Dit zou een argument kunnen zijn om te stellen dat kunst ook onderzoek naar de wereld is welke tegelijkertijd de wereld van jezelf is.

 

 

ontmoeting

 

   Vrije Kunsten is in beginsel intuitie en vrije beeldvorming in de breedste zin van het woord. Gebruikte materialen in samenhang met techniek als basis voor het scheppen van het intuitieve sfeerbeeld is dan ook volledig gericht op de maker. De verbinding ontstaat wanneer de ontmoeter, ofwel de ont-vanger door de gemaakte opname wordt opgepakt en meegenomen door het zichtbare eindresultaat. Een ontmoeting met jezelf welke middels beeldvorming aan je wordt overgedragen.

 

vertalen

 

  In mijn dagelijkse beleving leg ik constant beelden vast op mijn netvlies die ik wil vertalen om te kunnen delen via fotografie. Dit kan een onderwerp zijn uit de dagelijkse wandeling van alledag of een geplande reis. Een reis gemaakt met een object waarmee je aan de slag gaat of als wandeltocht al dan niet met behulp van gemotoriseerd vervoer.

 

  Uiteindelijk ontstaat er een bloemlezing in beeld-vormen. Ik heb de keuze laten vallen op diverse cameras met een optische technologie van Carl Zeiss. Ofwel Nokia in het spel van de mobiele fotografie. Deze camera geeft naast de standaard fotografie de mogelijkheid om in oog met de opname en de uiteindelijke druk op de sluiterknop ook gebruik te maken van de beper-kingen welke dit toestel heeft. Ook maak ik gebruik van de digitale techniek en de opbouw van pixels wanneer het beeld door de microprocessor wordt om-gezet in een zichtbaar beeld. Alle opnamen welke voor het afdukken op foto-papier geschikt bevonden worden zijn dus harde opnames en derhalve niet gemanipuleerd middels een fotobewerkingsprogramma.

 

 

workshop

 

  Naast vrij werk al dan niet opgedeeld in verschillende catagorieen is het mogelijk op thema aanvraag te doen. Tevens bieden wij de mogelijkheid getoonde foto's aan te kopen dan wel in bruikleen ten toon te stellen of tijdelijk te huren tegen een nog nader te bepalen prijs.

 

 Voorts zijn er verschil-lende workshops waarbij fotograferen met je mobiel centraal staat waarbij tijdens deze sessies uiteindelijk naar een tastbaar al dan niet ingelijst eindresultaat wordt gewerkt.

 

  Als laatste is er ook een mogelijkheid tot aanvraag van een team-, of bedrijfs-workshop welke volledig kan worden ingepast binnen een op maat gesneden teambuildings-bijeenkomst.

 

 

Hotel-Totaalconcept

 

  Volledige samenkomst van alle diciplines waarbij de gedachten kan uitgaan dat de invulling ervan op interne of externe basis kan plaatsvinden vanuit teambuilding of directie-overleg. En het creŽren van een volledige balans tussen werkomgeving en tijdelijke gasten.

 
GSM Artwork
In het spel van de mobiele
fotografie
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 

Vrije Expressie

Kijken, voelen & vastleggen 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Architektuur

GecreeŽrd door mensen 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
   
 

Natuur & Landschap

Van de Nederlandse weiden 
tot aan... 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   

Flits!!

Ergens tegenaan gelopen
en snel vastgelegd
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Macro's

Gezien en anders bekeken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portret

Een kunst op zich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Artwork
Door andere ogen
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overig & bewerkte

fotografie

Digitale progressie
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

All Artwork Made By Jacob P Wijngaarden
 
Het auteursrecht op deze website is voorbehouden aan Vrije Kunsten.nl. Deze afbeeldingen mogen zonder onze toestemming op geen 
enkele wijze voor commerciŽle doeleinden gebruikt worden. De fotoís zijn in overleg met de maker rechtenvrij beschikbaar 
voor niet-commercieel promotioneel gebruik. 
 
 
info@vrijekunsten.nl